Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych , przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju. W szczególności obszarem działania kancelarii jest Oleśnica, Wrocław, powiat oleśnicki, wrocławski oraz oławski.
Usługi kancelarii na rzecz klientów świadczone są w następujących formach:
reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych, przed sądami powszechnymi , wojskowymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, porady prawne (udzielane na spotkaniu, przez telefon, oraz w formie e-porady).